หน้าแรก | ประทับ | ติดต่อเรา

ไฟฟ้าลาว, โซลาลาว, ผลิตภัณลาว

ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศลาว (ไฟฟ้าโซลาว)

บริษัทจีฟ้า วีละวงศ์ จำกัด
เป็นบริษัทที่นำพลังงานจากแสงอาทิตยต์ลม และน้ำ มาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่ประเทศลาว ไม่ว่าจะในอนาคตหรือปัจจุบัน มนุษย์หรือทรัพยากรต่างๆที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็จะรู้ดีว่าอากาศมีการเเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน? เพราะฉะนั้นทางบริษัทเราจึงได้นำเอาระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันมาเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว. ทุกๆคนจะรู้ว่าอนาคตอยู่ในมือเรา

บริษัท จีฟ้า วีละวงศ์ จำกัด
ดำเนินกิจการร่วมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ วางแผนการและออกแบบทุกๆอย่างเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสะอาดให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ตามความปรารถนาของท่าน

บริษัท จีฟ้า วีละวงศ์จำกัด
นำเสนอรายการ ออกแบบ รูปแบบของโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาด ให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและเงื่อนไขผูกมัด

  พลังงานลาวไฟฟ้าลาว (ไฟฟ้าโซลาว) , บริษัทจีฟ้า วีละวงศ์ จำกัด บ้านหองทาเหบือ, จันทบุรี,
นครหลวงเวียงจันทน์ ปะเทดลาว, สำนักงาน: +856 209628 7788